петак, 01. фебруар 2013.

Uzaleznienie fizyczne


UZALEŻNIENIE FIZYCZNE

Opiaty (heroina, tramadol, kodeina, metadon, opium, morfina), alkohol, benzodiazepiny (flunitrazepam, valium, bromazepam, alprazolam) w przypadku systematycznego stosowania stwarzają nie tylko psychiczne, lecz również fizyczne uzależnienie. Zjawisko to oparte jest na reorganizacji metabolizmu, procesow fizjologicznych, na zmianie receptora i zmianie poziomu neuromediatora. Organizm zachowuje poprawność wykonywanych funkcji tylko pod wpływem substancji, a spadek jej koncentracji prowadzi do kryzysu, zespołu abstynencyjnego. Każda substancja posiada szereg charakterystyk, zróżnicowana jest intensywność objawów i czas trwania. Tak, na przykład, kształtuje się ciąg objawów opioidowego zespołu abstynencyjnego: nerwowość, kichanie, ziewanie, bóle mięśni nóg, rąk, bóle w krzyżach, bóle kości i stawów, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niezdolność zajęcia wygodnej pozycji do snu, pocenie, dreszcze, omamy. W przypadku długotrwałego nadużywania dużych doz alkoholu lub narkotyku mogą nastąpić niebezpieczne komplikacje, głównie drgawki, problemy spowodowane niewydolnością wątroby, delirium, zaburzenia układu krążenia i układu oddechowego, obrzęk mózgu i, ostatecznie, śmierć.
Dodatkowe ryzyko wynika z samoleczenia – stosowania medykamentów za radą przyjaciół lub na podstawie informacji internetowych. Zdarza się, nawet bardzo często, że środki, które pomogły jedenej osobie, u innej wywołuja zgoła odmienne skutki. Wiele z tych preparatów może zaburzyć oddychanie, mogą też wywołać arytmię i należy je stosować tylko pod kontrolą lekarza. Niebezpieczeństwo i złożoność zespołu abstynencyjnego decydują o wymogu przeprowadzenia odpowiedniego leczenia - detoksykacji. Detoksykacja umożliwia organizmowi w krótkim czasie oczyszczenie z substancji toksycznych, anuluje skutki używania narkotyków i obnawia podstawowe procesy fizjlogiczne: sen, apetyt, nastrój. Po przeprowadzonej detoksykacji pacjent czuje się fizycznie dobrze, jednak psychiczne zapotrzebowanie narkotyku, pragnienie aby ponownie doświadczyć przyjemności użycia narkotyku nie tylko pozostaje, ono nawet wzrasta.

Klinice leczenie narkomanii najwyższe międzynarodowe standardy współczesnej medycyny uzależnień. Detoksykacji od heroiny, jak każda inna detoksykacja narkotykowa jest procesem oczyszczenia organizmu pacjenta z narkotyku.